Tuesday, 31 December 2013

Farewell

EN: I have decided to formally suspend my activity on this blog. With all the changes going on in my life, I somehow no longer find a motivation to continue writing this blog. I might be back sometime. In the meantime, please follow me on Pinterest. 

PL: Zdecydowałam się formalnie zawiesić moją aktywność na tym blogu. Ze względu na zmiany zachodzące w moim życiu, brakuje mi motywacji do pisania tego bloga. Być może kiedyś powrócę. W międzyczasie zapraszam do śledzenia mnie na stronie Pinterest. 

IT: Ho deciso di formalmente sospendere la mia attivita' sul questo blog. Per i cambiamenti che avvengono nella mia vita, non trovo piu' la mativazione per continuare a scrivere questo blog. Magari un giorno tornero'. Nel frattempo seguimi su Pinterest.