Sunday, 21 February 2010

Big Star in Barcelona

I find the latest Big Star Jeans company campaign photographs of Marcin Tyszka great above all because they had been taken in my beloved city- Barcelona. Barcelona is a place that inspires me with its architecture and atmosphere every single time I am back there.

Uwielbiam fotografie Marcina Tyszki do wiosennej kampanii Big Stara przede wszystkim dlatego, że były robione w moim ukochanym mieście- Barcelonie. Barcelona to miejsce, które inspiruje mnie swoją architekturą oraz atmosferą za każdym razem, kiedy do niego powracam.© Big Star

1 comment:

Thanks for your comments!